Павел Заграй — новы старшыня раённай “Белай Русі”

13 мая ў зале пасяджэнняў райвыканкама адбылася пазачарговая выбарная канферэнцыя раённай арганізацыі РГА “Белая Русь”, удзел у якой прынялі 53 дэлегаты з розных мясцін Камянеччыны.

Ганаровымі гасцямі канферэн­цыі сталі старшыня абласной ар­ганізацыі гэтага ГА Пётр Пойта і яго намеснік Васілій Лашч. А сярод пытанняў павесткі дня значылася адно асабліва важнае для Камянеччыны – абранне новага старшыні раённай арганізацыі. На гэту пасаду быў прапанаваны (замест Людмілы Жураў­лёвай, якая мусіць перадаць абавязкі ў сувязі са зменай месца работы) дырэктар КУШВП ЖКГ “Камянецкая ЖКГ” Павел Заграй. Члены савета прагаласавалі за гэту кандыдатуру адзінагалосна.


Нямала цёплых слоў удзяч­нас­ці за плённую працу прагучала ў той дзень на адрас Людмілы Вік­тараўны, якая ўзначальвала раённую “Белую Русь” з 2012 года, і за гэты час арганізацыя дасягнула толькі станоўчых вынікаў, пашырыла свае шэрагі і нямала добрых спраў зрабіла для лю­дзей. Пётр Пойта ўзнага­ро­дзіў Людмілу Жураўлёву граматай аб­ласной арганізацыі (яна, дарэчы, уваходзіць у абласны са­вет “Белай Русі” і з’яўляецца кан­дыдатам ў рэспубліканскі).
А новаму старшыні раённай арганізацыі пажадалі поспехаў і руху толькі наперад. Павел Заг­рай падзякаваў за давер, яму ака­заны, і зазначыў, што ўжо на­ме­ціў першыя крокі, якія патрэбна будзе зрабіць, паабяцаў надаць рабоце “Белай Русі” яш­чэ больш дынамікі і пад­трым­лі­ваць супра­цоўніцтва, якое ўжо наладжана.
Настасся НАРЭЙКА.