102

І Ў СВЯТА – ПРА БУДНІ

За сваю 96-гадовую гісторыю беларуская міліцыя вызначылася прыкладамі вернасці Айчыне, свайму народу, ідэалам справядлівасці. Гісторыя